Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna z dnia 24.01.2018

INFORMACJA O ZMIANIE DATY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w uzgodnieniu z Szefem Służby Cywilnej informuje o zmianie terminu przeprowadzenia sprawdzianu w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2018 r.

Nowy termin ustalono na dzień 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data zamieszczenia: 24 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W 2018 ROKU.

Ze względu na fakt, że 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie.

Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Data zamieszczenia: 11 stycznia 2018 r.

 

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 29.08.2017
Dokument oglądany razy: 63 680
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 24.01.2018
 
wydruk z dnia: 20.02.2019 // bip.ksap.gov.pl