mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.01.2022

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 r.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 141) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2022 roku odbędzie się 25 czerwca 2022 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

Data publikacji: 30 grudnia 2021 r.

Składanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego

• za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP wypełnić i wydrukować zgłoszenie
• wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (na indywidualny numer konta generowany przy rejestracji)
UWAGA: opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 r. wynosi 602,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2021, poz. 1690).
• potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie wraz z dowodem wniesienia opłaty złożyć w KSAP lub wysłać listem poleconym na adres KSAP w terminie do 31 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)
UWAGA:
zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

• termin: 25 czerwca 2022 r. (sobota)
• miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie
UWAGA: miejsce przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na granicy dzielnic Targówek i Białołęka, w okolicy stacji kolejowej Warszawa Toruńska i Trasy Toruńskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z mapką dojazdu, w szczególności w przypadku przyjazdu samochodem – konieczność uwzględnienia różnych wariantów wjazdu w zależności od kierunku przybycia. Parking dla samochodów jest bezpłatny. Możliwy dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia – należy wysiąść na stacji Warszawa Toruńska. Dojście pieszo ze stacji zajmuje około 20 minut (1,5 km).
mapa dojazdu

Opublikowanie wyników

• wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej
• publikacja wyników zwykle następuje na przełomie sierpnia i września

Wręczenie aktów mianowania
• termin wręczenia aktów mianowania określany jest po ustaleniu listy osób uprawnionych do mianowania
• zwykle wręczenie aktów mianowania ma miejsce późną jesienią

Kontakt – zespół sprawdzający

• postepowanie@ksap.gov.pl
• tel.: +48 22 60 80 131
• tel.: +48 609 334 448
• Fax: +48 22 60 80 160

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 67 443
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 14.01.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl