Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna z dnia 11.03.2013
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU

Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie ogłasza dyrektor KSAP w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP (http://bip.ksap.gov.pl/) Informacja ogłasza się również w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/).

Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 17.08.2009
Dokument oglądany razy: 48 508
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 11.03.2013
 
wydruk z dnia: 5.10.2022 // bip.ksap.gov.pl