Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna z dnia 03.06.2015
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W SŁUŻBIE CYWILNEJ 2015

4 lipca 2015 r.
Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa

HARMONOGRAM

  8.00 – 10.30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności instrukcja / sprawdzian 60 min
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy instrukcja / sprawdzian 90 min

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695 z późn.) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2015 roku odbędzie się w dniu 4 lipca 2015 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Informację ogłasza się również w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM ( bip.kprm.gov.pl )

Zespół sprawdzający

Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2015 roku

Data zamieszczenia: 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2015 roku.

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2014 roku:

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/sluzba-cywilna/postepowanie-kwalifikac/2781,Informacja-o-wynikach-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sluzbie-cywilnej-w-2014-ro.html

Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 17.08.2009
Dokument oglądany razy: 58 296
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 03.06.2015
 
wydruk z dnia: 5.10.2022 // bip.ksap.gov.pl