Organizacja

Organizacja Szkoły dostosowana jest do aplikacyjnego programu kształcenia i może ulegać zmianom stosownie do rozwijanej działalności.

W strukturze organizacyjnej Szkoły występują tworzone i znoszone przez dyrektora ośrodki, działy, sekcje i biura, w ramach których mogą działać inne komórki organizacyjne.

Ośrodki, działy i sekcje prowadzą działalność bezpośrednio związaną z wykonywaniem statutowych zadań Szkoły.

Biura są jednostkami obsługi Szkoły, jej słuchaczy i pracowników.
Dyrektor może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, zespoły zadaniowe oraz inne komórki organizacyjne, jeżeli wymagają tego potrzeby Szkoły.

Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 04.02.2009
Dokument oglądany razy: 22 928
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 04.02.2009
 
wydruk z dnia: 30.09.2023 // bip.ksap.gov.pl