Rekrutacja do KSAP

Wersja archiwalna z dnia 04.01.2016
Planowany terminarz rekrutacji 2016


Przyjmowanie dokumentów
4 stycznia 2016 r. (poniedziałek) – 4 marca 2016 r. (piątek) decyduje data stempla pocztowego

I etap
test wiedzy ogólnej i sprawdzian umiejętności
19 marca 2016 r. (sobota)

II etap
język obcy i zadanie pisemne
9 kwietnia 2016 r. (sobota)

III etap
rozmowy kwalifikujące
4–10 maja 2016 r. (środa – wtorek)

Internetowy System Zgłoszeń będzie czynny
od 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek)
do 4 marca 2016 r. (piątek)

Data publikacji: 04.01.2016 r.

Rekrutacja 2016 - ogłoszenie

Data publikacji: 04.01.2016 r.

Zarządzenie w sprawie wglądu w prace egzaminacyjne

Regulamin przebiegu postępowania rekrutacyjnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 16.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 450
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 04.01.2016
 
wydruk z dnia: 24.03.2023 // bip.ksap.gov.pl