Zamówienia publiczne

Wersja archiwalna z dnia 17.02.2016

17.02.2016 r. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAIiZP/250/1/2016.


2.12.2015 r. Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAIiZP/250/3/2015.


20.10.2015 r. Remont łazienek oraz instalacji hydrantowej w budynku przy Al. Solidarności 87A. BAIiZP/250/2/2015.


16.09.2015 r. Remont elewacji oraz dachu wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Al. Solidarności 87A. BAIiZP/250/1/2015.


24.12.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie BAiZP/250/3/2014

12.11.2014 r. Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych oraz kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAiZP/250/3/2014.


24.09.2014 r. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż do budynków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. BAiZP/250/1/2014.


28.07.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Postępowanie BAiZP/250/2/2014


15.07.2014 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Postępowanie BAiZP/250/2/2014


16.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest usługa recepcyjna i dozoru obiektów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56 oraz hotelu w Al. Solidarności 87A, obejmująca wielokondygnacyjne budynki, garaż, teren wewnętrzny oraz zewnętrzny przyległy do budynków, świadczona w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy


04.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania B/BAZP/205/9/2013 -Prenumerata i dostawa w 2014 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej


19.12.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu B/BAiZP/250/9/2013 - prenumerata i dostawa w 2014 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2013 r Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania BAiZP/250/1/2013 przebudowa budynku KSAP w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

06.12.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BAiZP/250/1/2013 - przebudowa budynku KSAP w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prenumeratę i dostawę w 2014 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.  post. B/BAiZP/250/9/2013

SIWZ DO POBRANIA                                      ZAŁACZNIKI DO POBRANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2013r Pytania Wkonawców i odpowiedzi Zamawiającego do SIWZ postępowania BAiZP/250/1/2013 - przebudowa budynku KSAP w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.09.2013 r.  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  OPiWM/BAiZP/250/7/2013 na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie uczestników szkolenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.09.2013 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania OKU/BAiZP/250/6/2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie uczestników szkolenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Postępowanie OPiWM/BAiZP/250/7/2013

Pliki do pobrania :    S I W Z                              Załączniki do SIWZ.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2013 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania OPiWM/BAiZP/250/5/2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie uczestników szkolenia S.E.N.S.E.

Postępowanie OKU/BAiZP/250/6/2013     Pliki do pobrania:  SIWZ         Załączniki do SIWZ.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania w Warszawie
uczestników szkolenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa
Wschodniego.

Postępowanie OPiWM/BAiZP/250/5/2013
Pliki do pobrania:      SIWZ      Zalacznik_do_SIWZ

                                       Pytania i odpowiedzi z dnia 29.08.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

BAiZP/250/4/2013 na świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

09.08.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowewgo Skoda Superb II dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

01.08.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

BAiZP/250/2/2013 na dostawę samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.2013 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BAiZP/250/3/2013 na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły  Administracji Publicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.07.2013r. W związku z zamieszczeniem Załącznika A 7 do SIWZ na stronie internetowej                             Zamawiający przesuwa termin składania ofert w  post.  BAiZP/250/4/2013 na dzień   19 lipca 2013 roku na godzinę 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w sali 127 o godzinie 14:15

05.07.2013r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług gastronomiocznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Post. BAiZP/250/4/2013

Pliki do pobrania:       SIWZ.pdf     Załacznik A2 do SIWZ.pdf          Załączniki do SIWZ.doc

                                                             Załącznik A2 do  SIWZ.xls

                                                            Załącznik  A7 do SIWZ.pdf       Załącznik A7 do SIWZ.doc

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono 13.08.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2013r.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Postępowanie BAiZP/250/3/2013

Pliki do pobrania:       SIWZ.pdf                Załączniki do SIWZ.doc

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej ogłoszono 19.07.2013 r
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2013r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Post. BAiZP/250/2/2013

Pliki do pobrania:       SIWZ.pdf                Załączniki do SIWZ.doc          

                                         Pytania i odpowiedzi z dnia 09.07.2013

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej ogłoszono 1 sierpnia 2013 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2013r. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na Przebudowę budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

Postępowanie BAiZP/250/1/2013          Ogłoszenie do pobrania PDF

                                                                      Załączniki ogłoszenia do pobrania.DOC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.12.2012r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Postępowanie B/BAiZP/250/11/2012.

05.12.2012 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Prenumerata  i dostawa w 2013 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Postępowanie B/BAiZP/250/11/2012

SIWZ DO POBRANIA  ZAL3A  ZAL3B pdf                 DO POBRANIA ZAŁ_DO SIWZ.DOC 

                                                                                                                     ZAL3A.XLS  ZAL3B.XLS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/9/2012 - Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkolenia dla urzędników afgańskich.

02.10.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakresie zakwaterowania uczestników szkolenia dla urzędników afgańskich.   Postępowanie OKU/BAiZP/250/9/2012

SIWZ DO POBRANIA PDF                       ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ DOC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/6/2012 - Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach realizacji programu SENSE

16.07.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/6/2012 - Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach realizacji programu SENSE

05.07.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BAiZP/250/7/2012 - Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich  w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń w ramach realizacji programu SENSE - postępowanie OKU/BAiZP/250/6/2012

SIWZ DO POBRANIA PDF                              ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA DOC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2012r. Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu BAiZP/250/7/2012

21.06.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym  na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - postępowanie BAiZP/250/7/2012

SIWZ DO POBRANIA.PDF                          ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.DOC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2012r OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania OKU/BAiZP/250/5/2012

19.06.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu OKU/BAiZP/250/5/2012

06.06.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania słuchaczy Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego - postępowanie OKU/BAiZP/250/5/2012

SIWZ do pobrania.pdf                        Załączniki do SIWZ.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

07.05.2012r. INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT postępowanie BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

07.05.2012r. PYTANIE WYKONAWCY Z 02.05.br i ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO  dotyczy postępowania BSPRiOP/BAiZP/205/3/2012

02.05.21012 PYTANIE WYKONAWCY Z 30.04.br i ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO dotyczy postępowania BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

30.04.2012r. INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ postępowania

BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012

27.04.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie uslug przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Postępowanie BSPRiOP/BAiZP/250/3/2012    

SIWZdo pobrania    ZAŁĄCZNIKI SIWZ DO POBRANIA - WORD       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2012r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia - postępowanie BAiZP/250/1/2012

16.03.2012r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

BAiZP/250/1/2012 - przetarg nieograniczony na Rezerwację i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na  zagraniczne przewozy kolejowe  na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.02.2012r.  Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ postępowania BAiZP/250/1/2012 - przetarg nieograniczony na Rezerwację i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i odpowiedz Zamawiającego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2012r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie puli zadań niezbędnych do corocznego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w zakresie sprawdzianu sprawdzającego  umiejętności od 2013 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ŚWIADCZENIE USŁUG RECEPCYJNYCH
dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

DO POBRANIA:
 - SIWZ PDF
 - SIWZ WORD
 - ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2012R. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Rezerwację i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

DO POBRANIA:    SIWZ.PDF          ZALACZNIKI DO SIWZ WORD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.01.2012r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

do pobrania SIWZ  PDF                  do pobrania SIWZ  WORD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2012r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania

B/BAiZP250/12/2011

23.12.2011R. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

B/BAiZP/250/12/2011

16.12.2011r. Pytanie  Wykonawcy  do treści SIWZ postępowania B/BAiZP/250/12/2011                                      i  odpowiedz Zamawiającego

14.12.2011r. OGŁOSZENIE  o przetargu nieograniczonym na

Prenumeratę i dostawę w 2012 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Pliki do pobrania     SIWZ     ZAL3    ZAL3A       ZAL3B

Pliki w PDF                SIWZ     ZAL3   ZAL3A      ZAL3B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2011r.OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

14.11.2011r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażeerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

27.10.2011r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

SIWZ DO POBRANIA.doc               SIWZ.pdf                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.2011r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

07.10.2011r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzstniejszej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

04.10.2011 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Ogłoszenie                SIWZ  do pobrania.doc                       SIWZ.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2011r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  na  Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2011r. - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelarskich w Warszawie
w zakresie zakwaterowania uczestników szkoleń dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (pdf)


15.09.2011r. - ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH W WARSZAWIE W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DLA KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

08.09.2011r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
26.08.2011r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług  gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
29.07.2011r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
SIWZ do pogrania oraz  ZAL A2  i ZAL A7            SWIZ.pdf   oraz A2  i A7
21.06.2011r. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na Organizację szkolnia mającego na celu pogłębienie znajomości systemu zarządzania w Zjednoczonym Królestwie.
22.03.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
01.03.2011r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
28.02.2011r.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Wydruk publikacji Album Absolwentów dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
17.02.2011r.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
          SIWZ do pobrania          SIWZ .pdf
11.02.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług recepcyjnych dla  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
                      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
21.01.2011r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
21.01.2011r Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
04.01.2011r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
30.12.2010r Ogłoszenie o porzetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
SIWZ do pobrania           SIWZ.pdf
08.12.2010r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
SIWZ do pobrania               SIWZ.PDF
10.11.2010r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Prenumeratę i dostawę w 2011 roku prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
28.10.2010r. Pytanie Wykonawcy z 28.10.2010r. i odpowiedź Zamawiającego do postępowania na Prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
28.10.2010r. Pytania Wykonawcy z 28.10.2010r. i odpowiedzi Zamawiajacego do postępowania na Prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicynej.
28.10.2010r. Pytania Wykonawcy z 27.10.2010r. i odpowiedzi Zamawiającego do postępowania na Prenumeratę i dostawę w 2011 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Zał 3 do pobrania                                 Zał 3 PDF
Zał 3a do pobrania                               Zał 3a PDF
Zał 3b do pobrania                               Zał 3b PDF
21.10.2010r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówień uzupełniających  na roboty budowlane w związku z umowa 93/2009
21.10.2010r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodatkowwego i uzupełniającego na roboty budowlane w związku  z umową 107/2009
ogł.nr1      ogł.nr2
  
26.10.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe nieobjęte umową 93/KSAP/2009 zawartą  w dniu 5 sierpnia 2009 r. na remont Biblioteki i sali 214 oraz dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych szatni i holu głónego KSAP wraz z jego rewitalizacją.
26.10.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na skład i drukowanie materiałów szkoleniowych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
09.10.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dzierżawę pomieszczeń kuchni KSAP oraz świadczenie  usług gastronomicznych na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
06.10.2009 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na skład i drukowanie materiałów szkoleniowych dla KSAP.
18.09.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - II etap, remont toalet przy szatni, budowa szybu windy, dostawa i montaż dzwigu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych
09.09.2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na  usługi hotelarskie.
03.09.2009 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na remont  pomieszczeń w budynku KSAP II etap.
12.08.2009 r.
Zamawiający, zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień               Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku t.j. (Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zaistniałym podczas generowania wersji elektronicznej SIWZ błędem (przesunięcie numeracji działów), zamieszcza zmodyfikowaną wersję SIWZ uwzględniającą właściwą numerację oraz poprawioną oczywistą omyłkę w  terminie składania  i otwarcia ofert.

31.07.2009 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej II etap
linki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
2. SIWZ - pliki do pobrania (SIWZ w pdf oraz wszystkie załączniki)

28.07.2009 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynku KSAP.

29.06.2009 r.
Modyfikacja SIWZ na remont pomieszczeń w budynku KSAP ogłoszonego w dniu 26.06.2009 r.
Modyfikacji ulega punkt 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Winno być "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren budowy."

26.06.2009 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
linki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu. (pdf)
2. SIWZ - pliki do pobrania. (SIWZ w pdf oraz wszystkie załączniki)
10. Pytanie Wykonawcy z 13.07.09r. i odpowiedź (7) Zamawiającego
11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z licznymi pytaniami od Zamawiających Wykonawca przesuwa termin składania ofert na dzień 24 lipca 2009 r. do godziny 12:30.
Jednocześnie ustala termin otwarcia ofert na dzień 24 lipca 2009 roku godzina 12:45 pokój nr 7 budynek KSAP przy ulicy Wawelskiej 56 w Warszawie.
12. Pytania Wykonawców z 14 i 15.07.09r. i odpowiedzi Zamawiającego
                    Odpowiedz_nr_10                   Odpowiedz_nr_11
13. 17.07.2009r. OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Zamawiający w tym etapie remontu postanawia ograniczyć zakres robót i wykreśla z SIWZ Załącznik nr 6.2 - KSAP_II_piętro_bez_biblioteki_(przedmiar) elektryczny.pdf
14. 21.07.2009r. OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Zamawiający na tym etapie remontu postanowił zmodyfikować SIWZ przez zmianę przedmiarów zawartych w załącznikach do SIWZ nr 6.3 , nr 6.4 i nr 6.5.
Przedmiary do pobrania  poniżej.23.12.2008

W związku z faktem, iż w postępowaniu na

Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

w Części I nie wpłynęło odwołanie ze strony firmy GARMOND PRESS-WARSZAWA Sp. z o.o. na oddalenie jej protestu z dnia 2 grudnia 2008 r. informujemy, że w dniu 22 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z firmą Kolporter S.A Oddział Mazowiecki z siedzibą w Izabelinie – Mościskach przy ulicy Bakaliowej 3. Jednocześnie informujemy, że w Części II w dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z firmą ABE Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 37A.


03.12.2008
W związku z ogłoszeniem z dnia 25.11.2008 r. o zakończeniu postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej informujemy, ze w dniu 2 grudnia 2008 roku wpłynął

protest od firmy GARMOND PRESS-WARSZAWA dotyczący I części przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 181 u 4 p1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zainteresowane strony mogą się do tego protestu przyłączyć.
Treść protestu

25.11.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

KOLPORTER S.A. Oddział Mazowiecki
ul. Bakaliowa 3
05-080 Izabelin, Mościska
na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. Prasa, czasopisma społeczno-polityczne i polskie czasopisma fachowe za cenę 28 212.76 zł

ABE MARKETING Wydawnictwa Światowe
ul. Grzybowska 37A
00-855 Warszawa
na: Prenumerata w 2009 r. Zagraniczne czasopisma fachowe za cenę 25 952.85 zł

W toku postępowania odrzucone zostały dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

17.11.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: usługi recepcyjne informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
AGENCJA RECEPCYJNA Ryszard Zakrzewski
ul. ZWM 15/57
02-786 Warszawa

na : Usługi recepcyjne za stawkę godzinową 12,20 zł.

W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy

30.10.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prenumeratę i dostawę w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

30.10.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi recepcyjne.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

08.08.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
- wymiana okien w salach wykładowych 305 – 309 w budynku KSAP
informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
PBIS Zbigniew Drogoszewski
ul. Gutta 2 m 77
02-777 Warszawa

W toku postępowania odrzucono jedną ofertę.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.


15.07.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okien w salach wykładowych 305 - 309 w budynku KSAP przy ul. Wawelskiej 56.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja szczegółowa do pobrania.


11.07.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
- kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem i zagospodarowanie dziedzińca na letnią stołówkę,
- remont pomieszczeń na I i II piętrze,
- wymiana okien w salach
informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
„ AMAT” Zbigniew Hordyj
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

na :
kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem i zagospodarowanie dziedzińca
na letnia stołówkę za cenę 929 112 ,24 zł.
Przetarg na remont pomieszczeń I i II piętra oraz wymianę okien w salach z uwagi na brak ofert został unieważniony.
W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy


18.06.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja szczegółowa do pobrania.

Podpisał: Piotr Michałowski
Dokument z dnia: 02.02.2009
Dokument oglądany razy: 36 844
Opublikował: Grzegorz Brodowski
Publikacja dnia: 17.02.2016
 
wydruk z dnia: 30.09.2023 // bip.ksap.gov.pl