Rekrutacja do KSAP

Wersja archiwalna z dnia 05.03.2018
I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota)

PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa
Brama nr 1
Wejście od ul. Zielenieckiej
Poziom II

HARMONOGRAM I ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  9.00 –10.45 rejestracja kandydatów
10.50 – 11.00 wpuszczanie na salę
11.00 – 12.45 komunikat i kodowanie, sprawdzian umiejętności (90 min.), zbieranie prac
12.45 – 13.30 przerwa
13.30 – 13.40 wpuszczanie na salę
13.40 – 14.50 komunikat i kodowanie, test wiedzy (60 min.), zbieranie prac

Data publikacji: 5 marca 2018 r.

Planowany terminarz rekrutacji 2018

Przyjmowanie dokumentów
2 stycznia 2018 r. (wtorek) – 23 lutego 2018 r. (piątek)
decyduje data stempla pocztowego

I etap
test wiedzy ogólnej, sprawdzian umiejętności
10 marca 2018 r. (sobota)
Elementem pierwszego etapu rekrutacji jest również ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego. Ankieta ta wypełniania jest przez Kandydatów jeszcze na etapie zgłoszenia do rekrutacji za pomocą internetowego systemu zgłoszeń.

II etap
sprawdzian znajomości języka obcego
badanie profilu motywacyjnego
6-7 kwietnia 2018 r. (piątek - sobota)

III etap
ocena zintegrowana
10-30 maja 2018 r. (czwartek - środa)

IV etap
rozmowy kwalifikujące
18-21 czerwca 2018 r. (poniedziałek – czwartek)

Internetowy System Zgłoszeń będzie czynny
od 2 stycznia 2018 r. (wtorek)
do 23 lutego 2018 r. (piątek)


DNI OTWARTE:
10 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – 19.00
27 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 12.00
8 lutego 2018 r. godz. 17.00 – 19.00

Data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 16.03.2015
Dokument oglądany razy: 4 316
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 05.03.2018
 
wydruk z dnia: 24.03.2023 // bip.ksap.gov.pl