Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna z dnia 07.08.2018

Informacja o przekazaniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku wraz z załącznikami (wynikami).


Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., poz. 1695) Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zatwierdził sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r. Sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wraz z załącznikami zostało przekazane Szefowi Służby Cywilnej w dniu 31 lipca 2018 r.

Link do strony Departamentu Służby Cywilnej


Data publikacji: 6 sierpnia 2018 r.

 

Postępowanie Kwalifikacyjne w SC w 2018

Informujemy, że został opublikowany harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku.

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku odbędzie się w 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Harmonogram
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Adres:
Warszawskie Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Mapka dojazdu ( http://www.expoxxi.pl/zwiedzajacy-dojazd/ ),

Data publikacji: 21 czerwca 2018 r.

 

INFORMACJA O ZMIANIE DATY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w uzgodnieniu z Szefem Służby Cywilnej informuje o zmianie terminu przeprowadzenia sprawdzianu w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2018 r.

Nowy termin ustalono na dzień 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data zamieszczenia: 24 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W 2018 ROKU.

Ze względu na fakt, że 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie.

Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Data zamieszczenia: 11 stycznia 2018 r.

 

Powołanie zespołu sprawdzającego

Decyzja nr 29/2017 w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwaliafikacyjnego w służbie cywilnej 2018 r.

Decyzja nr 21/2018 w sprawie powołania wiceprzewodnoczącego zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwaliafikacyjnego w służbie cywilnej 2018 r.

Data zamieszczenia: 10 lipca 2018 r.

 

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 07.08.2018
Dokument oglądany razy: 63 947
Opublikował: Grzegorz Brodowski
Publikacja dnia: 07.08.2018
 
wydruk z dnia: 30.09.2023 // bip.ksap.gov.pl