Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna z dnia 29.08.2019

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 roku

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym, z miejscem uprawniającym do mianowania, lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego [art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.)].

Akty mianowania otrzymają:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy:

  • w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania,
  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na ten rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy:

  • złożyli wniosek o mianowanie,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

W 2019 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 420. W tym roku o mianowanie wnioskowało 34 absolwentów KSAP.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 r.
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/sluzba-cywilna/postepowanie-kwalifikac/6865,Postepowanie-kwalifikacyjne-i-mianowanie-w-sluzbie-cywilnej.html

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W SŁUŻBIE CYWILNEJ 2019
29 czerwca 2019 r.
Centrum Targowo-Kongresowe
GLOBAL EXPO
ul. Modlińska 6 D, 03-216 Warszawa

HARMONOGRAM
  8:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10:30 – 10:45 wejście uczestników do sal
10:45 – 11:00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11:00 – 12:15 sprawdzian umiejętności instrukcja / sprawdzian 60 min
12:15 – 13:15 przerwa
13:15 – 15:00 sprawdzian wiedzy instrukcja / sprawdzian 90 min

Data publikacji: 7 czerwca 2019 r.

 

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2019 roku odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

UWAGA!

Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu jest inne niż w ostatnich latach - znajduje się na granicy dzielnic Targówek i Białołęka, w okolicy stacji kolejowej Warszawa Toruńska i Trasy Toruńskiej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z mapką dojazdu, w szczególności w przypadku przyjazdu samochodem - konieczność uwzględnienia różnych wariantów wjazdu w zależności od kierunku przybycia. Parking dla samochodów jest bezpłatny.

Możliwy dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia - należy wysiąść na stacji Warszawa Toruńska. Dojście pieszo ze stacji zajmuje około 20 minut (1,5 km).

Mapka dojazdu
mapka dojazdu

Data publikacji: 9 maja 2019 r.

 

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 r.

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w sprawie powołania wiceprzewodniczącego zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 r.

Data publikacji: 31 stycznia 2019 r.

 

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 r.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. poz. 1695, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2019 roku odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

Data publikacji: 30 stycznia 2019 r.

 

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 29.08.2018
Dokument oglądany razy: 65 469
Opublikował: Marcin Polkowski
Publikacja dnia: 29.08.2019
 
wydruk z dnia: 5.10.2022 // bip.ksap.gov.pl