Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna z dnia 17.01.2020
Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku wynosi 520,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 16.01.2020 r. poz. 71).

Data publikacji: 17 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, zgodnie z którym wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego została obniżona do 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Data publikacji: 15 stycznia 2020 r.

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 roku odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

UWAGA!
Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na granicy dzielnic Targówek i Białołęka, w okolicy stacji kolejowej Warszawa Toruńska i Trasy Toruńskiej.
Prosimy o uważne zapoznanie się z mapką dojazdu, w szczególności w przypadku przyjazdu samochodem - konieczność uwzględnienia różnych wariantów wjazdu w zależności od kierunku przybycia. Parking dla samochodów jest bezpłatny.
Możliwy dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia - należy wysiąść na stacji Warszawa Toruńska. Dojście pieszo ze stacji zajmuje około 20 minut (1,5 km).

mapa dojazdu

Data publikacji: 15 stycznia 2020 r.

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 r.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 r.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1552) ogłasza się, co następuje:
Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 roku odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 65 964
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 17.01.2020
 
wydruk z dnia: 5.10.2022 // bip.ksap.gov.pl