mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.06.2014
Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695 z późn) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2014 roku odbędzie się w dniu 5 lipca 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Powołanie zespołu sprawdzającego

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) oraz § 4.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695), Dyrektor KSAP powołał zespół sprawdzający do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2014 roku.

Harmonogram

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W SŁUŻBIE CYWILNEJ 2014
5 lipca 2014 r.
Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

HARMONOGRAM

  8:00 – 10:30  rejestracja uczestników
10.30 – 10.45  wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00  powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15  sprawdzian umiejętności - instrukcja / sprawdzian 60 min
12.15 – 13.15  przerwa
13.15 – 15.00  sprawdzian wiedzy - instrukcja / sprawdzian 90 min
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 17.08.2009
Dokument oglądany razy: 56 303
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 10.06.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl