mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.12.2015
Termin i miejsce sprawdzianu w 2016 r.
Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695 z późn.) ogłasza się, co następuje:
Termin i miejsce sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2016 r. zostanie podany po uzgodnieniu z Szefem Służby Cywilnej.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ W 2015 ROKU:

Wyniki

INFORMACJA O PRZEKAZANIU SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ W 2015 ROKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (WYNIKAMI)

Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2009 nr 218 poz. 1695) w dniu 10 sierpnia 2015 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zatwierdził sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2015 r. Sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wraz z załącznikami zostało przekazane Szefowi Służby Cywilnej w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Zespół sprawdzający

Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2015 roku

Data zamieszczenia: 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2015 roku.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 17.08.2009
Dokument oglądany razy: 59 180
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 14.12.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl