mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 18.01.2017

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 roku

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2017 roku odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Data zamieszczenia: 18 stycznia 2017 r.

Zespół sprawdzający

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2017 roku.

Data zamieszczenia: 30 grudnia 2016 r.

Wgląd w prace egzaminacyjne

Zarządzenie nr 16 Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z dnia 15.10.2015 roku w sprawie wglądu w arkusze egzaminacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 17.08.2009
Dokument oglądany razy: 61 810
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 18.01.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl