mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.12.2017

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2018 roku

Termin i miejsce sprawdzianu w 2018 r.
Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) ogłasza się, co następuje:
Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data zamieszczenia: 14 grudnia 2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2017 roku - wyniki.

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 roku

Data zamieszczenia: 29 sierpnia 2017 r.

Informacja o przekazaniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 roku wraz z załącznikami (wynikami).

Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., poz. 1695) Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zatwierdził sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 r. Sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wraz z załącznikami zostało przekazane Szefowi Służby Cywilnej w dniu 17 lipca 2017 r.

Data zamieszczenia: 18 lipca 2017 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W SŁUŻBIE CYWILNEJ 2017

1 lipca 2017 r.
Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

HARMONOGRAM

  8:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10:30 – 10:45 wejście uczestników do sal
10:45 – 11:00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11:00 – 12:15 sprawdzian umiejętności instrukcja / sprawdzian 60 min
12:15 – 13:15 przerwa
13:15 – 15:00 sprawdzian wiedzy instrukcja / sprawdzian 90 min

Data zamieszczenia: 7 czerwca 2017 r.

Wgląd w prace egzaminacyjne

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 2.01.2017 roku w sprawie wglądu w arkusze egzaminacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Data zamieszczenia: 30 stycznia 2017 r.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 roku

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2017 roku odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Data zamieszczenia: 18 stycznia 2017 r.

Zespół sprawdzający

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2017 roku.

Data zamieszczenia: 30 grudnia 2016 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 29.08.2017
Dokument oglądany razy: 62 953
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 14.12.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl