mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 09.06.2009
Informacja o sprawdzianie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych do SC

Uprzejmie informujemy, że sprawdziany wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, przewidziane w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2009 r., odbędą się w dniu 27 czerwca 2009 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianów.

Sala w której odbędą się sprawdziany jest klimatyzowana.

Ponadto przypominamy, iż wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Mapka

Informacja o terminie przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że termin przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, przewidzianych w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2009 r. został ustalony na dzień 27 czerwca 2009 r. (sobota). Informacja o miejscu egzaminu zostanie podana w terminie późniejszym.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2009 roku został uruchomiony
Internetowy System Zgłoszeń do Postępowania Kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej .
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 maja 2009 roku.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 04.02.2009
Dokument oglądany razy: 3 531
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 09.06.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl