mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.01.2018

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W 2018 ROKU.

Ze względu na fakt, że 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie.

Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Data zamieszczenia: 11 stycznia 2018 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2018 roku

Termin i miejsce sprawdzianu w 2018 r.
Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) ogłasza się, co następuje:
Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data zamieszczenia: 14 grudnia 2017 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 29.08.2017
Dokument oglądany razy: 63 192
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 11.01.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl