mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.08.2018

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r.


W BIP KPRM opublikowano przekazane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r.

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym, z miejscem uprawniającym do mianowania, lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego [art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559)].

Akty mianowania otrzymają:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania,

* uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na dany rok,
* w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

W 2018 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 350. W tym roku o mianowanie wnioskowało 35 absolwentów KSAP.

Link do strony z wynikami postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r.

Data publikacji: 28 sierpnia 2018 r.

 

Informacja o przekazaniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku wraz z załącznikami (wynikami).


Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., poz. 1695) Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zatwierdził sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r. Sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wraz z załącznikami zostało przekazane Szefowi Służby Cywilnej w dniu 31 lipca 2018 r.

Link do strony Departamentu Służby Cywilnej

Data publikacji: 6 sierpnia 2018 r.

 

Postępowanie Kwalifikacyjne w SC w 2018

Informujemy, że został opublikowany harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku.

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku odbędzie się w 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Harmonogram
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Adres:
Warszawskie Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Mapka dojazdu ( http://www.expoxxi.pl/zwiedzajacy-dojazd/ ),

Data publikacji: 21 czerwca 2018 r.

 

INFORMACJA O ZMIANIE DATY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w uzgodnieniu z Szefem Służby Cywilnej informuje o zmianie terminu przeprowadzenia sprawdzianu w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2018 r.

Nowy termin ustalono na dzień 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data zamieszczenia: 24 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W 2018 ROKU.

Ze względu na fakt, że 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie.

Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Data zamieszczenia: 11 stycznia 2018 r.

 

Powołanie zespołu sprawdzającego

Decyzja nr 29/2017 w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwaliafikacyjnego w służbie cywilnej 2018 r.

Decyzja nr 21/2018 w sprawie powołania wiceprzewodnoczącego zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwaliafikacyjnego w służbie cywilnej 2018 r.

Data zamieszczenia: 10 lipca 2018 r.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 29.08.2018
Dokument oglądany razy: 64 280
Opublikował: Grzegorz Brodowski
Publikacja dnia: 29.08.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl