mapa strony   |   kontakt   |

Rekrutacja do KSAP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.07.2020
REKRUTACJA 2020

Informacja
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz na związane z nią przenoszenie obron prac magisterskich na wrzesień, Dyrekcja Krajowej Szkoły podjęła decyzję o możliwości warunkowego dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP tych osób, którym termin obrony pracy magisterskiej został wyznaczony nie później niż termin zakończenia drugiego etapu rekrutacji (tj. nie później niż 2 października 2020 r.).

Warunkowe dopuszczenie nastąpi na podstawie oświadczenia kandydata, w którym przedstawi datę wyznaczonej obrony, a także zobowiąże się do przedstawienia skanu albo kopii dyplomu (część A), dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu rekrutacji (tj. przed 8 października 2020 r.) pod rygorem niedopuszczenia do trzeciego etapu rekrutacji.

Oświadczenie

Data publikacji: 23 lipca 2020 r.

REKRUTACJA 2020

Przyjmowanie zgłoszeń - elektronicznie od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)

Planowany harmonogram rekrutacji

I etap
- ankiety dotyczące zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego – składanie elektronicznie razem ze zgłoszeniem tj. od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)
- sprawdzian umiejętności oraz sprawdzian wiedzy – 28 sierpnia 2020 r. (piątek)
- sprawdzian znajomości języka obcego – 29 sierpnia 2020 r. (sobota)

II etap
- test MAPP (motywacyjna analiza potencjału pracowniczego) – realizacja samodzielnie przez uczestnika – między 7 (poniedziałek) a 11 (piątek) września 2020 r.
- ocena zintegrowana – między 14 września 2020 r. (poniedziałek) a 2 października 2020 r. (piątek)

III etap
- rozmowy kwalifikujące – między 13 (wtorek) a 15 (czwartek) października 2020 r.

Data publikacji: 18 maja 2020 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 16.03.2015
Dokument oglądany razy: 7 494
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 23.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl