mapa strony   |   kontakt   |

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.04.2022
PK SC Harmonogram Planowany 2022
Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2022 roku odbędzie się w dniu 2 lipca 2022 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Harmonogram - planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Data publikacji: 13 kwietnia 2022 r.

Uwaga:
Zmiana miejsca i terminu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku

W związku z przeznaczeniem Centrum Targowo - Kongresowego Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, konieczne stało się ustalenie alternatywnej lokalizacji na przeprowadzenie sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku.
Dostępność czasowa nowej, odpowiedniej lokalizacji spowodowała jednakże konieczność zmiany również daty przeprowadzenia sprawdzianu.
Nowy termin i nowe miejsce sprawdzianu zostały uzgodnione z Szefem Służby Cywilnej.

Postępowanie sprawdzające odbędzie się
w dniu 2 lipca 2022 roku
w EXPO XXI w Warszawie
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie

Data publikacji: 11 kwietnia 2022 r.

Składanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego

• za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP wypełnić i wydrukować zgłoszenie
• wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (na indywidualny numer konta generowany przy rejestracji)
UWAGA: opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 r. wynosi 602,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2021, poz. 1690).
• potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie wraz z dowodem wniesienia opłaty złożyć w KSAP lub wysłać listem poleconym na adres KSAP w terminie do 31 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)
UWAGA:
zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

• termin: 2 lipca 2022 r. (sobota)
• miejsce: EXPO XXI ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie

Opublikowanie wyników

• wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej
• publikacja wyników zwykle następuje na przełomie sierpnia i września

Wręczenie aktów mianowania
• termin wręczenia aktów mianowania określany jest po ustaleniu listy osób uprawnionych do mianowania
• zwykle wręczenie aktów mianowania ma miejsce późną jesienią

Kontakt – zespół sprawdzający

• postepowanie@ksap.gov.pl
• tel.: +48 22 60 80 131
• tel.: +48 609 334 448
• Fax: +48 22 60 80 160

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 67 471
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 13.04.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl