mapa strony   |   kontakt   |

Zamówienia publiczne

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.06.2009
29.06.2009 r.
Modyfikacja SIWZ na remont pomieszczeń w budynku KSAP ogłoszonego w dniu 26.06.2009 r.
Modyfikacji ulega punkt 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Winno być "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren budowy."26.06.2009 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
linki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu. (pdf)
2. SIWZ - pliki do pobrania. (SIWZ w pdf oraz wszystkie załączniki)23.12.2008

W związku z faktem, iż w postępowaniu na

Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

w Części I nie wpłynęło odwołanie ze strony firmy GARMOND PRESS-WARSZAWA Sp. z o.o. na oddalenie jej protestu z dnia 2 grudnia 2008 r. informujemy, że w dniu 22 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z firmą Kolporter S.A Oddział Mazowiecki z siedzibą w Izabelinie – Mościskach przy ulicy Bakaliowej 3. Jednocześnie informujemy, że w Części II w dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z firmą ABE Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 37A.


03.12.2008
W związku z ogłoszeniem z dnia 25.11.2008 r. o zakończeniu postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej informujemy, ze w dniu 2 grudnia 2008 roku wpłynął

protest od firmy GARMOND PRESS-WARSZAWA dotyczący I części przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 181 u 4 p1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zainteresowane strony mogą się do tego protestu przyłączyć.
Treść protestu

25.11.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

KOLPORTER S.A. Oddział Mazowiecki
ul. Bakaliowa 3
05-080 Izabelin, Mościska
na: Prenumerata i dostawa w 2009 r. Prasa, czasopisma społeczno-polityczne i polskie czasopisma fachowe za cenę 28 212.76 zł

ABE MARKETING Wydawnictwa Światowe
ul. Grzybowska 37A
00-855 Warszawa
na: Prenumerata w 2009 r. Zagraniczne czasopisma fachowe za cenę 25 952.85 zł

W toku postępowania odrzucone zostały dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

17.11.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: usługi recepcyjne informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
AGENCJA RECEPCYJNA Ryszard Zakrzewski
ul. ZWM 15/57
02-786 Warszawa

na : Usługi recepcyjne za stawkę godzinową 12,20 zł.

W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy

30.10.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prenumeratę i dostawę w 2009 r. prasy, czasopism społeczno-politycznych i czasopism fachowych polskich oraz zagranicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

30.10.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi recepcyjne.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

08.08.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
- wymiana okien w salach wykładowych 305 – 309 w budynku KSAP
informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
PBIS Zbigniew Drogoszewski
ul. Gutta 2 m 77
02-777 Warszawa

W toku postępowania odrzucono jedną ofertę.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.


15.07.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okien w salach wykładowych 305 - 309 w budynku KSAP przy ul. Wawelskiej 56.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja szczegółowa do pobrania.


11.07.2008
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006r Nr 164, poz.1163 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
- kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem i zagospodarowanie dziedzińca na letnią stołówkę,
- remont pomieszczeń na I i II piętrze,
- wymiana okien w salach
informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
„ AMAT” Zbigniew Hordyj
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

na :
kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem i zagospodarowanie dziedzińca
na letnia stołówkę za cenę 929 112 ,24 zł.
Przetarg na remont pomieszczeń I i II piętra oraz wymianę okien w salach z uwagi na brak ofert został unieważniony.
W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy


18.06.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja szczegółowa do pobrania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Wroński
Dokument z dnia: 02.02.2009
Dokument oglądany razy: 1 463
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 29.06.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl